قفل دیجیتال
در تهـــران
Digital Door Lock
بازدید و خرید حضوری از شوروم
در صورتی که جزو افرادی هستید که دوست دارید قبل از خرید هر چیزی، آن را از نزدیک ببینید و با
کارکرد آن آشنا شوید، بهترین روش برای شما بازدید و خرید ستاره های هوشمند ما در شو روم است.

بازدید از شورومبازدید از شوروم

برای رفت و آمد به شوروم هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنید!

بازدید و خرید حضوری از شوروم
در صورتی که جزو افرادی هستید که دوست دارید قبل از خرید هر چیزی، آن را از نزدیک ببینید و با کارکرد آن آشنا شوید، بهترین روش برای شما بازدید و خرید ستاره های هوشمند ما در شوروم است.

بازدید از شورومبازدید از شوروم

برای رفت و آمد به شوروم هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنید!

دفتر شیراز
شـیـراز، حد فاصـل چهـارراه زرگری و میدان قصـردشت
روبروی خیابان مهر، ساختمان ارکید، طبقه سوم، واحد ۱۰

تلفن : ۳۶۲۷۳۰۷۱-۰۷۱

دفتر مرکزی تهران
آیت الله کاشانی ، جنب بلوار عقیل ، ساختمان نگین ،
پلاک ۳۸۶ ، طبقه ۴ ، واحد ۱۲

تلفن : ۴۰۴۴۰۲۲۹-۰۲۱
۰۲۱۴۶۱۰۰۳۶۲
۰۲۱۴۶۱۰۰۳۷۶

دفتر مشهد
انتهای بلوار جانباز ، روبروی پمپ گاز ، ساختمان قائم
تلفن : ۳۶۶۶۹۰۹۰-۰۵۱

دوسـت دارید جدیـدتـرین مـدل هــای
قفل دیجیتال را ببینید؟

دوسـت دارید جدیـدتـرین مـدل هــای
قفل دیجیتال را ببینید؟

اخذ نمایندگی

در هر شهری که هستید می توانید در کنار ما باشید تا برای

تحقق رویای شیرین « زندگی به سبک دیجیتال برای همه »
تلاش کنیم .

فرم اخذ نمایندگی
می خواهم نمایندگی برند یوکا را داشته باشم

اخذ نمایندگی

در هر شهری که هستید می توانید در کنار ما باشید تا برای

تحقق رویای شیرین « زندگی به سبک دیجیتال برای همه »
تلاش کنیم .

فرم اخذ نمایندگیمی خواهم نمایندگی برند یوکا را داشته باشم