قفل های دیجیتالی، در مدل های مختلف ساخته می شوند. پیشرفت و توسعه قفل های هوشمند، در مسیر خود با سرعت بالایی در حرکت هستند. قفل دیجیتال، با روش های مختلف عمل می کنند. زمانی تصور اینکه بتوان با اسکن اثر انگشت درب منزل یا محل کار را باز کرد، رویایی بیش نبود. در حالیکه سال هاست، این کالا در اختیار مصرف کنندگان قرار گرفته است.

یکی از ویژگی های هر انسانی، منحصر به فرد بودن اثر انگشت اوست. طراحان سیستم های امنیتی، از این ویژگی بهترین استفاده را کردند، و قفل ها و تجهیزات امنیتی را به بازار عرضه کردند.اساس کارکرد این قفل ها بر پایه ی تکنولوژی بیومتری، قرار دارد.این قفل ها، به سیستم تشخیص دهنده های فیزیولوژیک ( مانند اثر انگشت )، مجهز هستند.

مزایای قفل دیجیتال اثر انگشتی

یکی از مزایای قفل های اثر انگشتی، نسبت به قفل های مکانیکی این است که، قفل های مکانیکی دارای «پین» هستند و هنگامیکه با فشار باز می شوند، دچار مشکل شده و آسیب می بینند. در حالیکه قفل هایی که بر اساس تکنولوژی بیومتری هستند، این مشکل را ندارند.

عملکرد قفل های اثر انگشت، با حفظ ایمنی بالا می باشد. بسیاری از این قفل ها، به طور هوشمند، بسته شدن درب را تشخیص می دهند و پس از ۵ ثانیه به طور خورکار قفل می شوند.

قفل های اثر انگشت، توانایی پذیرش کاربران بسیاری را دارند. آنها می توانند با توجه به اثر انگشت هایی که در حافظه ی آنها ثبت شده، اجازه ورود به افراد را صادر کنند. برای این قفل ها می توان کاربران متعددی را معرفی کرد تا به هر کاربر دسترسی لازم را بدهد.

قفل های اثر انگشت را می توان در منزل یا محل کار به سرعت برنامه ریزی کرده و از طریق کامپیوتر، دسترسی و یا عدم دسترسی را اعلام کرد.

قفل های بیولوژیکی، یک ویژگی منحصر به فرد دارند و آن عدم توانایی کپی کردن است. چرا که اثر انگشت شخصی بوده و کسی نمی تواند از آن کپی برداری کند.

کلید این قفل ها ( اثر انگشت) هیچگاه گم و دزدیده نمی شوند.

همچنین قفل  اثر انگشت، قادر به ثبت زمان ورود هستند.

با توجه به مزیت های بیان شده وقت آن رسیده که قفل های دیجیتال، جایگزین قفل های ساده و قدیمی بشوند.