در مقالات قبلی در مورد مزایا قفل های دیجیتال صحبت کردیم، در این نوشته نحوه کار این قفل ها را به صورت تخصصی بررسی میکنیم.

مکانیزم کار قفل دیجیتال به این شکل است که زبانه قفل ها به بخش الکترونیکی قفل متصل است و باز بودن یا نبودن آن به وسیله زبانه های الکترونیکی قفل ها کنترل میشود.

این قفل ها به دو شیوه عمل میکنند:

1- دستی با manual : این روش به این صورت است که هر وقت شما به شکل مکانیکی و دستی قفلی را باز میکنید زبانه ها بسته میشوند و قفل بسته میشود. معمولا قفل الکترونیکی دارای دستگیره و یا دکمه ای است که قفل را باز میکند. زمانی که دکمه فشرده میشود به سیستم فرمان صادر میشود که درب باز یا بسته شود.

2- در حالت اتوماتیک این قفل ها نیازی نیست که به شکل دستی درب را قفل کنید یا دکمه ای را بفشارید در این حالت هر زمانی که درب را ببندید زبانه ها قفل میشوند و درب قفل میشود.

مدل های گوناگونی از قفل دیجیتال در بازار وجود دارد که به شیوه های مختلفی مانند با دستگیره و بدون دستگیره و.. ارائه میشود. تمام مدل های گفته شده ویژگی های خاص خود را دارند اما مکانیزم کاری همه قفل ها تقریبا مشابه هم است و همه آنها وظیفه حراست از امنیت خانه را برعهده دارند.

قطعات قفل های دیجیتال

این قفل ها از بخش های اصلی و ثابتی مانند بدنه داخلی و خارجی و مغزی تشکیل شده اند. که با توجه به روش دسترسی در آنها که میتواند کارت، اثر انگشت یا رمز باشد، سیستم دسترسی مقاوت است و تنها شکل ظاهری و سیستم کنترلی حداگانه ای دارند که با تشخیص رمز، کارت و یا اثر انگشت به صورت بیومتریک عمل میکنند.

تمام عملیات هایی که از آنها به عنوان مکانیزم کار قفل ها یاد کردیم به صورت دیجیتالی و در کسری از ثانیه اتفاق می افتند، و با هر روشی که از آنها استفاده کنید میتوانید به سرعت خیلی بالا درب را باز کنید.

5/5 (2 Reviews)